Taifudo Academy

นายกบินท์ อุไรรัตน์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายกบินท์ อุไรรัตน์

นายกบินท์ อุไรรัตน์
บินท์
สมาชิกทั่วไป
บริษัทไทยโลจีสติคส์เอ็กซ์เพอร์ทีส จำกัด

ที่อยู่ : บ้านพักครูเทศบาล ถ.ประชายินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การศึกษา : จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เป็นตัวแทนโค้ชกีฬายูยิตสูจังหวัดสงขลา ได้รับโล่ผู้ฝึกสอนทีมหญิงดีเด่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ (20-30 มิถุนายน 2560)

ชอบศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กๆเพราะคุณพ่อจะปลูกฝังให้ชอบมวยไทยเพราะท่านชอบมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจและเคยเปิดค่ายมวยควบคู่ไปกับการทำอาชีพประจำแต่ผมจะชอบศาสตร์ของศิลปะการต่อสู้แบบอินเดียกับจีนมากกว่า

1. เป็นกลุ่มที่มีคนดีมีความสามารถหลายแขนงมารวมกัน2. สามารถหาโอกาสพัฒนาตนเองได้จากประสบการณ์ของสมาชิกทุกๆท่าน3. ได้คุยกับคนคอเดียวกัน
Kabin Urairat
Kabin Urairat