Taifudo Academy

เกรียงไกร บุญทะนา (หนานจอน)

thiland xinwu@2000x 100 logo

เกรียงไกร บุญทะนา (หนานจอน)

เกรียงไกร บุญทะนา
หนานจอน
สมาชิกทั่วไป
รับจ้าง

เป็นปราชญ์ท้องถิ่น อ.หางดง เป็นครูภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่

เคยบวชวัดป่างิ้ว อ.สารภี เปนลูกศิษย์ครูบาทันใจ เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่อีด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เริ่มเรียนเจิงมาจากคุณตา และมาเรียนต่อที่ตาคำ (พ่อครูคำ กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ ) เรียนกับครูต้น (อาทิตย์ วงค์สว่าง) และต่อลายไตกับครูไตชื่อจายสองยี อยู่เมืองป๋อน

เรียนคาถาอาคมสืบมาจากตระกูล ซึ่งบรรพบุรุษเป็นพ่อค้าวัวต่าง และศึกษากับครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน

รับงานทำพิธีกรรมต่างๆ พื้นบ้านล้านนาครับ ทำปราสาทศพแบบล้านนา

-