Taifudo Academy

อาจารย์ประมวล ภูมิอมร

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์ประมวล ภูมิอมร

อาจารย์ประมวล ภูมิอมร
อาจารย์ “โค้วจุงฮุย” 
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลูกศิษย์ของอาจารย์ “เฮียบเสี้ยวเท่ง” สายวิชามวยไท่เก็กสายอาจารย์ “แต่หมั่งแช”
หรือ”เจิ้งมั่นชิง” และลูกศิษย์ของอาจารย์ “แบ๊เง็กปอ” ในวิชามวยตั๊กแตนใต้ และมวยเส้าหลินใต้

อาจารย์โค้วได้เคยเรียนมวยไท่เก็กตระกูลต่งกับอาจารย์ต่งฮู้หลิง (ลูกชายของอาจารย์ต่งอิงเจี๋ย) มาก่อน หลังจากนั้นจึงได้เรียนมวยไท่เก็กกับอาจารย์เฮียบเสี้ยวเท่ง

อาจารย์โค้วเคยเรียนมวยไทยกับครูผล พูนเสริม หรือ “ผล พระประแดง” หนึ่งในสิบยอดมวยไทยในอดีตอีกด้วย

อาจารย์โค้วจุงฮุยได้วางรากฐานวิชาความรู้ด้านมวยไท่เก็กให้กับเมืองไทยและสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นดี สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์โค้วจุงฮุย” ในฐานะบรมครูของกลุ่มพี่น้องซินอู่