• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

SEARCH

ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Day: พฤศจิกายน 23, 2019

อุปกรณ์ที่ใช้ฝึก [TaiFuDo Academy]

ไห ผมเอาไว้ใช้ฝึกกำลัง นิ้วจนถึงบ่าไหล่ เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ประสิทธิผลในการฝึกสูง ปัจจุบันจะหามาใช้โดยเฉพาะทางใต้หาซื้อยาก. ลองหามาฝึกกันดู.

Read More »

แข็ง อ่อนพึ่งพา [TaiFuDo Academy]

อาต๊ะถ้าลื้อยังฝึกแข็งไหวอยู่ ก็ฝึกไป อย่าทิ้ง วันหลังลื้ออายุมากแล้วแข็งไม่ไหว ค่อยเหลือแต่อ่อน/(อย่าคิดลึกนะครับ คิดเรียบง่าย).คำของอาจารย์. ระลึกถึ

Read More »

หมอน้อย,อาจารย์,พี่น้อย [TaiFuDo Academy]

#นายแน่ใจแล้วหรือที่จะเปิดสอนมวย” พี่น้อยพูดเตือนผม . ในปี2531 หลังจากผมย้ายมาเรียนที่ม.พายัพ เชียงใหม่ รหัส3562 55 31 ช่วงนั้นหน้าตาคงกวนส้นตีน

Read More »

ตั๊กแตน 7 ดาว [TaiFuDo Academy]

-Huo Yuan Jia. 1909 ก่อตั้งสมาคมจินอู่หลังจากเสียชีวิต. ในปี 1910 ได้เปิดอีกครั้งโดยมี – Huo Yuan Siang น้องชายอ.ฮั่วหยวนเจี่ย, Huo Tong Ker เป็

Read More »

ไท่ฮูเต๋า-ไท่ฉีเฉวียน (หลักสูตรไทเก็ก) [TaiFuDo Academy]

หลักสูตร ไทเก็ก– การวอร์มฟ้าน้อยทั้ง 9– การว่ายน้ำบก– การแกว่งตัว– การหายใจ– การยืนม้า– การเดิน– การกระโดดม้

Read More »

ท่านอาจารย์ฮั่วหยวนเจี่ย [TaiFuDo Academy]

ท่านอาจารย์ฮั่วตงเก้อ.สืบทอดหมัดสกุลฮั่วและหมี่จงฉวนรุ่นที่ 2 ท่านอาจารย์ จี่ จิงซาน ผู้สืบทอดหมี่จงฉวนรุ่นที่ 3 ท่านอาจารย์โจวซูเหวินทายาทสืบทอดหมี่จ

Read More »

สืบทอดมวยไท่เก็กสายเจิ้งมั่นชิงในประเทศไทย [TaiFuDo Academy]

“แข็งอ่อนต้องพึ่งพากันมีแต่แข็งอย่างเดียวจะใช้ยังไง มีแต่อ่อนอย่างเดียวจะใช้ได้หรือ งั้นลื้อก็ฝึกไปทั้งแข็งและอ่อน อยากฝึกแข็งก็ฝึก อยากฝึกอ่อนก็ฝึก เ

Read More »

อาจารย์ชีวินในสายมวยหวิงชุน [TaiFuDo Academy]

เมื่อปี 1995  อาจารย์โค้ว (อาจารย์ประมวล ภูมิอมร) ไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อพบกับอาจารย์ชีวิน (ลูกศิษย์มวยไทเก็ก)ซึ่งขณะนั้นก็อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เช่นกัน

Read More »

การพันผ้าของมวยจีน-ความหมายและประโยชน์ [TaiFuDo Academy]

แบบไม่มีความหมาย สมัยก่อนไม่มีเข็มขัด ผู้ชายทุกคนจำต้องใช้ผ้าพันเอวแทนเข็มขัด แต่สายมวย สำนักลั่กฮะ แบ่งเป็น สามสี แดง ดำ ขาว ความหมาย-นัยยะแพรแดง  ผู

Read More »

ไทเก็ก ตอนที่ 1-10 [TaiFuDo Academy]

TEST ตอนที่ 1 ห้วงเวลาสงกรานต์ ในปีพ.ศ.2535 วันหยุดยาว อ.ประมวล ภูมิอมร (อ.โค้ววัดเกาะ).โทรศัพท์ อาต๊ะ ช่วงสงกรานต์ อ.จะไปหาลื้อ/ ครับ#โอกาสที่อ.อีกท่

Read More »