• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

SEARCH

ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Day: พฤษภาคม 2, 2019

การฝึกมวยที่ดีนั้นควรจะค่อยๆ ฝึก [TaiFuDo Academy]

“การฝึกมวยที่ดีนั้น ควรจะใช้หลักของเต๋า กล่าว คือ ค่อยๆ ฝึกอย่าง ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ฝึกจากช้าไปเร็ว ฝึกจากต่ำไปสูง” อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย

Read More »

กรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน [TaiFuDo Academy]

กรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน 1. จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโดหรือจากสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน2. มีระดับขั้นสายท

Read More »

งานพิธีไหว้ครู [TaiFuDo Academy]

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงานไหว้ครูประจำปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่

Read More »

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพื้นฐาน [TaiFuDo Academy]

การแต่งกายการแต่งกายขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการฝึกหัดฝึกในโรงฝึก ควรแต่งกายตามกฎระเบียบของสถานที่ที่กำหนดไว้ หากฝึกหัดส่วนตัว เสื้อผ้าไม่ควรรับและกระชับจน

Read More »

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo) [TaiFuDo Academy]

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจากภาษาจีน คำว่า กังฟู หมายถึงทักษะ ความชำนาญ โด หม

Read More »