โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว (วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564)

Share This Post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on vk
Share on print

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว

ชมรมศิลปะการป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
Facebook : Taifudo Academy
www.taifudo.com
โทรศัพท์ : 083 923 4204

สารบัญ

More To Explore

พระยันต์พลพยัคฆ์ (ยันต์แม่ทัพกองอาษาพลพยัคฆ์)

พระยันต์พลพยัคฆ์(ยันต์แม่ทัพกองอาษาพลพยัคฆ์) วันแรกที่ได้รับหนังรูปนี้ผมสัมผัสได้ถึงสื่อสัญญาณในขณะรับมาและถือไว้นั้น รู้สึกมีลมเย็นๆมาปะทะ แล้วขนค่อย

General

คำปฏิญาณ 6 ข้อ [Taifudo Academy]

คำปฏิญาณ promise ข้อที่ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ promise ข้อที่ 2 ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ promise ข้อที

General

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว (วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564)

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว ชมรมศิลปะการป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

General

ไทฟูโด (Taifudo) ศาสตร์มวยไทยในศิลป์ผสม [Taifudo Academy]

ถ้ากรุงศรีมีสิบขนมต้ม อยุธยาคงไม่ล่มแหลกสลาย วิชามวยมึงเลิศประเสริฐชาย ลบลายทหารกล้าพม่ากู นับแต่ครั้งเจ้าอังวะประกาศเกียรติ ไม่มีใครกล้าเหยียดฤาลบหลู

General

ผู้ทรนง【Official Audio】

เพลง : ผู้ทรนง ทำนอง : ธวัช พัฒนกูล คำร้อง : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobung ติดต่

General

คุณธรรม (ไทฟูโด)【Official Audio】

เพลง : คุณธรรม (ไทฟูโด) ทำนอง : สงคราม ศศิอังกูร คำร้อง : สงคราม ศศิอังกูร เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobu

China

สายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)

เกี่ยวกับสายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง) รวมบทความเรื่อง “ยิปกิ่นหวิงชุนควิ่น” “ยิปกิ่นหวิงชุนควิ่น” ตอนที่ 1 “ผู้ก่อ

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ