TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

มวยจีนใต้หวิงชุน หรือ เหวงช๊น (สำเนียงกวางตุ้ง) หรือ หย่งชุน (สำเนียงจีนกลาง)

ประวัติ

       ตามตำนาน หวิงชุน (หย่งชุน) เกิดขึ้นในยุคราชวงศ์ชิง หลังจากวัดเส้าหลินถูกเพลิงเผาไ หม้จนวอดวาย 5 ปรมาจารย์อาวุโส (五祖) และบรรดาลูกศิษย์ (เช่น หง ซีกวน และ ปึง ซีเง็ก) ต่างแยกย้ายกระจัดกระจายออกไปตา มเส้นทางของตนเอง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์ต้านชิงกู้หมิงอยู่

       แม่ชีอื่อหมุ่ย (อู่เหมย) หนึ่งใน 5 ปรมาจารย์อาวุโส ได้อพยพไปจำศีลบนเขาไทซาน และที่นั่นนางได้คิดค้นศิลปะการต่อสู้แบบให ม่ขึ้น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นการต่อสู้ระหว่างนกกระเรียนกับ สุนัขจิ้งจอก โดยสุนัขจิ้งจอกได้พยายามโจมตีน กกระเรียนเป็นเส้นตรง แต่นกกระเรียนได้ป้องกันตัวเป็น วงกลม ทำให้สุนัขจิ้งจอกไม่อาจทำอะไรน กกระเรียนได้ (บางข้อมูลระบุว่าเป็นการต่อสู้ ระหว่างนกกระเรียนกับงู)  นางได้นำเอารูปแบบการต่อสู้แบบน ี้มาพัฒนาจนเป็นรูปแบบใหม่ของกั งฟูซึ่งแตกต่างจากกังฟูวัดเส้าห ลินหรือเสี้ยวลิ้มยี่

       จนกระทั่ง นางได้พบกับ หยี่ม เหว๋งช๊น (เหยียน หย่งชุน) สาวงามที่หนีภัยอันธพาลมาอาศัยอ ยู่ ณ เขาไทซานเช่นเดียวกัน นางได้สอนวิทยายุทธแบบใหม่นี้แก ่เธอจนชำนาญ จนกระทั่งได้นำเอาวิทยายุทธนี้ไ ปจัดการปราบอันธพาลได้สำเร็จ และสามารถชนะ เหลียง ปอกเชา สามีของเธอซึ่งเป็นกังฟูวัดเส้า หลินได้อย่างราบคาบ ซึ่งสามีของเธอได้ตั้งชื่อนี้วิ ทยายุทธนี้ว่า “หวิงชุน” ตามชื่อของภรรยาตัวเอง

       จากนั้น เหลียง ปอกเชา ได้ฝึกฝนหย่งชุนจากภรรยาจนเชี่ย วชาญ และนำไปสอนแก่ เหลียง หล่านไกว ซึ่งต่อมา เหลียงหล่านไกว ก็เป็นผู้ที่เผยแพร่หวิงชุนนี้ใ ห้กว้างขวางออกไป

 

รูปแบบ

       มวยหวิงชุน (หย่งชุน) แตกต่างจากกังฟูแบบอื่นอย่างชัด เจน เป็นมวยที่ไม่ต้องใช้พละกำลังหร ือแรงกายมากนัก เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิง ที่แรงกายอ่อนกว่าผู้ชาย แต่เน้นในการป้องกันตัวและจู่โจ มในระยะสั้นแบบรวดเร็ว มีวิธีการยืนเท้าที่แคบ

       หวิงชุน ได้ถูกถ่ายทอดต่อมาในรุ่นต่อรุ่ น จนกระทั่งมาถึงรุ่นของ ฉั่น หว่าซุน และ หยิปหมั่น โดยเฉพาะหยิปหมั่นที่เป็นผู้ที่ ทำให้หย่งชุนโด่งดังเป็นที่รู้จ ักในระดับสากล ด้วยความที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาน ี้ให้แก่ บรูซ ลี ซึ่งต่อมากลายเป็นนักแสดงแอ็คชั ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีศิลปะการป้องกันตัวแบบที่เ จ้าตัวคิดค้นขึ้นมา ที่เรียกว่า “จีทคุนโด้” เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งบรูซ ลี ได้ยอมรับว่าพื้นฐานของจีทคุนโด ้นำมาจากหวิงชุนนี่เอง

You're currently offline