Tai Fu Do Academy Tai Fu Do Academy

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ

       ไทฟูโดครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว ไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรง และผ่อนแรง จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
 
       ไทฟูโด ฝึกฝนเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัว หาใช่มุ่งเน้นการต่อสู้ และเอาชนะ หากแต่ให้มีสติ และอ่อนน้อมถ่อมตน (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
ประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. เพิ่มสัณชาตญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัว

  2. ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  3. เสริมบุคลิกภาพที่ดี สร้างความเป็นผู้นำ

  4. ฝึกฝนสมาธิในการเคลื่อนไหว ฝึกควบคุมอารมณ์ ได้มากขึ้น

  5. เพิ่มสติและไหวพริบ รู้จักแก้สถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

       เนื้อหาในการเรียนจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานและค่อยๆเพิ่ม level ขึ้นตามลำดับ โดยคอร์สแรกจะเริ่มจากทักษะบนเบาะก่อน เพื่อให้รู้ถึง

       วิธีในการล้มอย่างปลอดภัยและถูกต้อง สามารถนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน และจะมีการเพิ่มท่าการคว้าจับเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นหลักการสำคัญที่นำไปสู่ท่าคว้าจับในระดับสูงขึ้น ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในการฝึกฝน ไม่จำเป็นสำหรับการจดจำ และเมื่อฝึกฝนมากขึ้นจะมีการทุ่ม การปล้ำ เพิ่มขึ้นตามลำดับในแต่ละครั้งของการเรียนทุกครั้ง

       ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแนะนำให้นักเรียนมาเรียนคอร์สต่อเนื่องอย่างน้อย 2 คอร์สขึ้นไป ซึ่งจะสามารถเพิ่มทักษะความชำนาญ สร้างสัณชาติญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมรับกับทุกสถานการณ์