มวยไทยหัตถยุทธ์

มวยไทยหัตถยุทธ์

เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถูกพัฒนาจัดระบบรูปแบบตลอดจนวิธีการฝึกฝนให้ง่ายต่อความเข้าใจและการฝึกฝน การผนวกท่วงท่าการร่ายรำที่กระชับแต่แฝงไม้มวย กลมวย ในท่าร่ายรำอย่างหลากหลายวิธี ทั้งการเคลื่อนไหวการจรดท่ามวย ท่วงท่าของไม้มวย การเชื่อมท่าร่างจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง การร่ายรำในระดับต่างๆ ทำให้ผู้ฝึกได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว ฝึกการทำความเข้าใจ วิธีใช้ในท่วงท่าและหลักการวิชามวยไปพร้อมๆกัน

ประวัติ
การฝึกมวยไทยของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย

ปี 2517 ได้เริ่มฝึกมวยสากลกับครูอัครินท์ จบจากวิทยาลัยพละยะลามาสอนยูโดและมวยสากลที่สนามกีฬาเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผลต่อทักษะการเคลื่อนเท้าและออกหมัด

ปี 2530 ได้ฝึกมวยไทยไชยากับครูทอง เป็นผลให้พัฒนาการเคลื่อนไหวและท่าร่างได้สง่างามแฝงไปด้วยความรัดกุมของเหลี่ยมมวย มุมมวย ที่มีการวางหลักสรีระได้อย่างลงตัว

ปี 2538 พ่อครูเชิงดาบล้านนา พ่อครูคำสุข ช่างสาณ เป็นผู้มีเมตตาจิตที่ทำให้ผมได้หลงไหลในศาสตร์แห่งศิลป์ของศิลปะเชิงมวยเชิงดาบของล้านนา โดยเฉพาะการเดินขุมเท้า

ปี 2540 ครูผู้เป็นหอสมุดเคลื่อนที่ ที่เปิดมิติหลากหลายมุมมอง ตลอดจนองค์ความรู้มากมายในศาสตร์ของมวยไทย ครู(พันเอก) อำนาจ พุกศรีสุข

และยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ให้ความรู้และถ่ายทอดวิชาให้

ความหมายของไทยหัตถยุทธ์

หัตถ แปล่ว่า มือ
ยุทธ์ แปลว่า วิธีการการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย
ไทยหัตถยุทธ์ แปลว่า ยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย

ใส่ความเห็น