หลักสูตร

หลักสูตร : (วันเด็กอนุบาล 3-6 ขวบ)

 • ฝึกทักษะการป้องกันตัว
 • ฝึกสมาธิในการเคลื่อนไหว
 • เพิ่มศักยภาพกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกาย
 • ฝึกวินัย ความอดทน เสริมสร้างจิตใจ

อ่อนโยน อย่าอ่อนแอ ไม่รังแกผู้อื่น

หลักสูตร :

 • ฝึกทักษะการป้องกันตัว
 • ฝึกสมาธิในการเคลื่อนไหว
 • เพิ่มศักยภาพกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • ออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกาย
 • ฝึกวินัย ความอดทน เสริมสร้างจิตใจ

หลักสูตร :

หลักสูตร :

หลักสูตร :

หลักสูตร :

 • คอร์สเรียนระยะสั้น
 • คอร์สเรียนระยะยาว
 • คอร์สเรียนเดี่ยว
 • คอร์สเรียนกลุ่ม

เสริมสร้างกำลัง ฝึกทักษะวิธีในการต่อสู้ป้องกันตัว