TAI FU DO ACADEMY

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Recent Posts

อาจารย์ชีวิน_ในสายมวยหวิงชุน

สิงหาคม 1, 2018

อาจารย์ชีวิน ในสายมวยหวิงชุน เมื่อปี 1995  อาจารย์โค้ว (อาจารย์ประมวล ภูมิอมร)   ไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อพบกับอาจารย์ชีวิน (ลูกศิษย์มวยไทเก็ก)ซึ่งขณะนั้นก็อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เช่นกันทุกครั้งที่พบกันอาจารย์ชีวินจะขอให้อาจารย์โค้วทบทวนวิชาไทเก็กให้เสมอ      แต่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่อ.โค้วจะทบทวนและเพิ่มเติมวิชาไทเก็กให้  แต่อ.โค้วยังได้ถ่ายทอดมวยชุดตั๊กแตนใต้  (มวยจูแกก่า ) …

มวยจีนใต้หวิงชุน หรือ เหวงช๊น (สำเนียงกวางตุ้ง) หรือ หย่งชุน (สำเนียงจีนกลาง)

สิงหาคม 1, 2018

มวยจีนใต้หวิงชุน หรือ เหวงช๊น (สำเนียงกวางตุ้ง) หรือ หย่งชุน (สำเนียงจีนกลาง) ประวัติตามตำนาน หวิงชุน (หย่งชุน) เกิดขึ้นในยุคราชวงศ์ชิง หลังจากวัดเส้าหลินถูกเพลิงเผาไ หม้จนวอดวาย …

มวยไทยหัตถยุทธ์

สิงหาคม 1, 2018

มวยไทยหัตถยุทธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถูกพัฒนาจัดระบบรูปแบบตลอดจนวิธีการฝึกฝนให้ง่ายต่อความเข้าใจและการฝึกฝน การผนวกท่วงท่าการร่ายรำที่กระชับแต่แฝงไม้มวย กลมวย ในท่าร่ายรำอย่างหลากหลายวิธี ทั้งการเคลื่อนไหวการจรดท่ามวย ท่วงท่าของไม้มวย การเชื่อมท่าร่างจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง การร่ายรำในระดับต่างๆ ทำให้ผู้ฝึกได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว ฝึกการทำความเข้าใจ วิธีใช้ในท่วงท่าและหลักการวิชามวยไปพร้อมๆกันประวัติการฝึกมวยไทยของอาจารย์ชีวิน …

Course Taifudo

สิงหาคม 1, 2018

Course Taifudo ไทฟูโดครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว …

Our Story

Tai Fu Do Academy โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว เผยแพร่และฝึกสอน โดย อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการฝึกศิลปะป้องกันตัว มาไม่น้อยกว่า 30 ปี ทั้ง มวยไท ไทเก๊ก กังฟู ศิลปะแบบญี่ปุ่นและเกาหลี รวมทั้งศิลปะการใช้อาวุธ ซึ่งจาก ประสบการณ์ทั้งหมดอาจารย์ ชีวิน จึงได้ศึกษาและค้นคว้าศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว จนในที่สุดสามารถที่จะพัฒนา TaiFuDo Academy จนครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว ไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรง และผ่อนแรง จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถที่จะศึกษาได้ในระยะเวลา อันรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน

LOGIN

TAI FU DO ACADEMY
โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ที่อยู่: ถนน ปุณณกัณฑ์ – ซอย หมู่บ้านพีเอสยู ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 083 923 4204

www.taifudo.com